Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Όχι στη μεταφορά πόρων από αυτούς που παράγουν σε αυτούς που διοικούν.

Όχι  στη μεταφορά πόρων από αυτούς που παράγουν
                        σε αυτούς  που διοικούν.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
 Η λειτουργία της επιχείρησης στην οποία εργαζόμαστε, αποτελεί θερμοκήπιο ανάπτυξης της νέας τάσης διαρθρωτικών αλλαγών στη δομή, την υφή και την υπόσταση της μισθωτής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η συρρίκνωση χωρίς όρια των μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού  χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή του ΟΤΕ.
Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας με εξατομίκευση και εντατικοποίηση και αντιμετώπιση του εργαζόμενου ως μοναδιαίου ανθρώπινου πόρου, ήδη έχει δείξει τα πρώτα νοσηρά αποτελέσματα (η παραβίαση κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, η καταστρατήγηση ωραρίου, ο εκφοβισμός μέσω αξιολόγησης κ.α.).
Ο σταδιακός μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια επιχείρηση χωρίς κοινωνικά χαρακτηριστικά με χαμηλές προοπτικές για τους εργαζόμενους και χαμηλή ποιότητα για τους καταναλωτές είναι ήδη γεγονός, αφού η διαχείριση της «οικειοθελούς αποχώρησης» και οι μειωμένες προσλήψεις σε συνδυασμό με το ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων, αποτελούν μείγμα αποδεδειγμένα αποτυχημένης στρατηγικής.
Πόσο μακριά μπορεί να πάει μια επιχείρηση με κακοπληρωμένους και ταλαιπωρημένους από απρόσωπα διοικητικά συστήματα εργαζόμενους;
Για πόσο καιρό μπορεί ακόμα να πρωταγωνιστεί ο ΟΤΕ όταν τα επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών έχουν πέσει τόσο χαμηλά;
Τελικά υπάρχει επιχειρηματικά ιστορικό προηγούμενο οποιασδήποτε επιχείρησης που να προόδευσε χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων που αποτελούν σε μια περίοδο ρευστότητας και πολυπλοκότητας την μοναδική σταθερά σε ένα οικονομικό σύστημα που καταρρέει;