Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Όχι στη μεταφορά πόρων από αυτούς που παράγουν σε αυτούς που διοικούν.

Όχι  στη μεταφορά πόρων από αυτούς που παράγουν
                        σε αυτούς  που διοικούν.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
 Η λειτουργία της επιχείρησης στην οποία εργαζόμαστε, αποτελεί θερμοκήπιο ανάπτυξης της νέας τάσης διαρθρωτικών αλλαγών στη δομή, την υφή και την υπόσταση της μισθωτής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η συρρίκνωση χωρίς όρια των μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού  χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή του ΟΤΕ.
Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας με εξατομίκευση και εντατικοποίηση και αντιμετώπιση του εργαζόμενου ως μοναδιαίου ανθρώπινου πόρου, ήδη έχει δείξει τα πρώτα νοσηρά αποτελέσματα (η παραβίαση κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, η καταστρατήγηση ωραρίου, ο εκφοβισμός μέσω αξιολόγησης κ.α.).
Ο σταδιακός μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια επιχείρηση χωρίς κοινωνικά χαρακτηριστικά με χαμηλές προοπτικές για τους εργαζόμενους και χαμηλή ποιότητα για τους καταναλωτές είναι ήδη γεγονός, αφού η διαχείριση της «οικειοθελούς αποχώρησης» και οι μειωμένες προσλήψεις σε συνδυασμό με το ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων, αποτελούν μείγμα αποδεδειγμένα αποτυχημένης στρατηγικής.
Πόσο μακριά μπορεί να πάει μια επιχείρηση με κακοπληρωμένους και ταλαιπωρημένους από απρόσωπα διοικητικά συστήματα εργαζόμενους;
Για πόσο καιρό μπορεί ακόμα να πρωταγωνιστεί ο ΟΤΕ όταν τα επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών έχουν πέσει τόσο χαμηλά;
Τελικά υπάρχει επιχειρηματικά ιστορικό προηγούμενο οποιασδήποτε επιχείρησης που να προόδευσε χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων που αποτελούν σε μια περίοδο ρευστότητας και πολυπλοκότητας την μοναδική σταθερά σε ένα οικονομικό σύστημα που καταρρέει;

Επομένως η μεγάλη περιουσία του ΟΤΕ ήταν πάντοτε οι άνθρωποί του, οι συνάδελφοι που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας σε όλους τους τομείς με μεγάλη επιτυχία σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν.
Θα περίμενε κανείς το ελάχιστο από την πλευρά της διοίκησης, μια ουσιαστική αναγνώριση.
 Αντί αυτού, αξιολόγιο με χάλκευση από την γέννησή του, αφού κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εκ των προτέρων οριζόμενα επίπεδα.
Αντί αυτού ηλεκτρονική παρακολούθηση της καθημερινότητας μέσα από μια δαιδαλώδη γραφειοκρατία και μια κακώς νοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία του χθες, αφού λίγοι παράγουν και πολλοί μετρούν και προγραμματίζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας;
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τόσο το πλήθος των αξιωματούχων και απασχολουμένων εκτός πεδίου, όσο και το κόστος είναι το μεγαλύτερο στην μέχρι τώρα ιστορία του ΟΤΕ.
Υπάρχουν ακόμη πολλά παραδείγματα για την λάθος πορεία της διοίκησης και την μονομερή και καταχρηστική πίεση στο μισθολογικό κόστος από την μία πλευρά, ενώ από την άλλη μεταφέρονται πόροι από αυτούς που παράγουν σε αυτούς που υποτίθεται διοικούν.
Το διακύβευμα είναι μεγάλο και στρατηγικό και συνίσταται στο εξής :
Πώς το ιστορικό σωματείο μας, η ΠΕΤ-ΟΤΕ, , με την αρωγή της ΟΜΕ-ΟΤΕ, μπορεί να κάνει ουσιαστική παρέμβαση ανατροπής και διάρθρωσης με ανθρωποκεντρικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά;
Μια ευθύνη που μας χρειάζεται όλους, που μας χωρά όλους, που μας απαιτεί όλους και δεν είναι άλλη από την ευθύνη και το καθήκον υπεράσπισης και προστασίας μας, με ανάδειξη στην πράξη του κυρίαρχου μηνύματος πρώτα ο εργαζόμενος.
Ένας είναι ο τρόπος ένας είναι ο δρόμος
Για την αξιοπρέπεια και την προστασία της δουλειάς μας
Ο κοινός αγώνας